សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់

សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​របស់ FTB ប្រើប្រាស់​ទាំង​ប្រព័ន្ធ SWIFT អន្តរជាតិ និង​បណ្ដាញ​ធនាគារ ដៃ​គូ​របស់​យើង​ដើម្បី​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព ភាព​រហ័ស​ ភាព​ងាយស្រួល និង​ចំណាយ​ទាប​ក្នុង​សេវា​ផ្ទេរ​​ប្រាក់​ ទាំង​ក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រទេស ។
ប្រាក់​ដែល​ផ្ញើ​នឹង​អាច​បើក​បាន​នៅ​ក្នុង​រយះ​ពេល​តែមួយ​  ឬ​ពីរ​ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​ប៉ុណ្ណោះ។ បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​ជា​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ FTB ទេ​​នោះ​ ហេតុ​អ្វី​មិន​បើក​គណនី​មួយ​ដើម្បី ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍ អត្រា​កម្រៃ​ដ៏​ទាប​ដែល​យើង​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​របស់​យើង?

ការណែនាំ​ពី​របៀប​ផ្ទេរ ប្រាក់​ដុល្លារ​​​ អាមេ រិច​ចូល​ក្នុង​ប្រទេស​តាមរយៈសេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់ :

    JPMorgan Chase Bank

បញ្ញត្តិ និង​លក្ខខណ្ឌ
យោង​តាម​បទ​បញ្ជា​របស់​ធនាគារ​កណ្ដាល  ធនាគារ​នឹង​សុំ​អោយ​អ្នក​បំពេញ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ បើ​អ្នក​មាន​បំណង​ផ្ញើ​ប្រាក់​ស្មើ ឬ លើស​ពី USD១០.000.00
តារាង​អត្រា និង​កម្រៃ​ដែល​ពាក់ព័ន្ឋ​នឹង​ការផ្ទេរ​ប្រាក់​មាន​នៅ​វ៉ិបសាយ​នេះ​ក្នុង​ទំព័រ " អត្រា និង​តម្លៃ "
KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE: 28 Feb 2020  

BUY  RATE 1 USD = 4,082
SELL RATE 1 USD = 4,098 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”